Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-05-20

WITAMY NA STRONIE
WYDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA

ZAPRASZAMY !

Wydział Promocji Zdrowia powstał w styczniu 2000 roku. Podejmuje on i prowadzi działania zmierzające do poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia podopiecznych Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

Realizacja tego celu polega na inicjowaniu, organizacji i współpracy oraz podejmowaniu wspólnych zadań które wynikają z trzech elementarnych działań promocji zdrowia:

zapobiegania chorobomedukacji zdrowotnejpolityki zdrowotnej

Co nieco z historii
Promocja zdrowia
Zdrowie
Promocja zdrowia


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu