Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-06-01

Zamieszczamy aktualny wykaz placówek, które realizują profilaktyczne programy promocji zdrowia.

Rodzaj badania:

mammografiacytologia
rak jelita grubegorak prostaty
kardiologiadiabetologia
choroby płucprofilaktyka wypadków i urazów
profilaktyka zdrowia psychicznego

Warszawawoj. mazowieckie

Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu