Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-04-17

Jak zmienić lekarza?

Możliwość zmiany lekarza pierwszego kontaktu stwarza ubezpieczonym artykuł 60 ustęp 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym:

"Jeżeli ubezpieczony zmienia wybranego przez siebie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego bez zgody Kasy Chorych przed upływem sześciu miesięcy od dokonania wyboru, wnosi zryczałtowaną opłatę rejestracyjną do Kasy Chorych w wysokości 2,5 % przeciętnego wynagrodzenia (w sektorze przedsiębiorstw)."

Obecnie kwota ta wynosi 55,28 zł.

W wyjątkowych przypadkach można napisać podanie do Kasy Chorych z prośbą o anulowanie opłaty związanej z wcześniejszą zmianą lekarza. Może to nastąpić, gdy lekarz nie spełnia naszych oczekiwań lub gdy gabinet lekarza czynny jest tylko w godzinach porannych, a miał być czynny również po południu lub gdy zmieniamy miejsce zamieszkania. Aby dokonać zmiany lekarza pacjent zgłasza w dotychczasowym miejscu leczenia rezygnację z usług i rejestruje się u nowo wybranego lekarza poz.

Comiesięczne sprawozdania składane przez świadczeniodawców wystarczają do zgłoszenia zmian w listach pacjentów. Na ich podstawie Kasa dokonuje korekt we własnych bazach danych o ubezpieczonych. Lekarza pierwszego kontaktu można zmienić nieodpłatnie raz na kwartał.

Każdy pacjent ma dokumentację medyczną, w której lekarz zapisuje wszelkie dane o wizytach, chorobie, przepisywanych lekach, zalecanych badaniach itp. dokumentacji tej znajdują się wszystkie informacje o stanie naszego zdrowia, dlatego zmieniając lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego) należy ją zabrać ze sobą. Poprzednia placówka, w której leczył się pacjent, powinna wydać kopie lub odpisy dokumentacji medycznej.Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu