Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-01-29

Zestawienie minimalnych składek na ubezpieczenie dobrowolne

2001 r.Wysokość minimalnej składki (w zł)
I170,03
II162,70
III167,71
IV171,07
2000 r.Wysokość minimalnej składki (w zł)
I151,05
II145,16
III152,78
IV154,58

Składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne liczone są od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu