Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-01-21

Rzecznik Praw Pacjenta

Halina Roszkowska - Filip

Informacje ogólne 525-40-74, 525-40-7879,80
Infolinia rzecznika praw pacjenta 0-800-392-976
572-60-36,37,38,39
572-60-41,42
572-60-46


Zadania
 • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta
 • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta
 • przyjmowanie skarg od pacjentów na działalność świadczeniodawców z którymi kasa chorych podpisała kontrakty na wykonanie świadczeń medycznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta
 • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów
 • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do regionalnej Kasy Chorych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta
Kompetencje
 • współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie postrzegania praw pacjenta
 • podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców w sytuacjach tego wymagających
 • współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Lekarskich
 • współpraca z Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Izbach Pielęgniarskich
 • współpraca z Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. kontaktów ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz praw pacjenta
 • współpraca z Komisją Skarg i Wniosków w Radzie Regionalnej Kasy Chorych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i rządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta
 • wnioskowanie do Dyrektora Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych o zerwanie kontraktu ze świadczeniodawcą w związku z rażącym naruszeniem praw pacjenta


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu