Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-02-27

Pytania i odpowiedzi

 1. Nie chcę przystąpić do programu opieki nad kobietą w ciąży „Zdrowie, Mama i Ja”. Czy oznacza to, że będę musiała za wszystko zapłacić?
  Nie. Kobiety, które nie przystąpią do programu „Zdrowie, Mama i Ja” mogą korzystać z opieki poradni specjalistycznej lub gabinetu ginekologicznego w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej. Standard, finansowanie oraz zasady opieki w tych placówkach pracujących w oparciu o kontrakt z MRKCh pozostają bez zmian – tak jak w ubiegłym roku.
  Jeśli pacjentka chciałaby skorzystać ze szkoły rodzenia, to koszty związane z uczestnictwem w szkole będzie musiała pokryć sama.

 2. Czy Kasa zapłaci za badania w kierunku toksoplazmozy i różyczki?
  Badania w kierunku toksoplazmozy są finansowane w ramach programu „Zdrowie, mama i Ja” i mogą być wykonane nawet trzy razy podczas ciąży, a obowiązkowo w pierwszym trymestrze.
  Badania w kierunku różyczki (podobnie jak cytomegalia, HBs w I trymestrze, parwowiroza, HPV, AFP, Chlamydia trachomatis) są badaniami uzupełniającymi - ponadstandardowymi i koszty tych badań ponosi pacjentka.

 3. Lekarz prowadzący moją ciążę skierował mnie do specjalisty. Czy Kasa za to zapłaci w ramach programu „Zdrowie, Mama i Ja”?
  Konsultacje specjalistyczne są finansowane w ramach umów podpisanych z Mazowiecką Kasą. Są finansowane poza programem „Zdrowie, Mama i Ja”.
  Pacjentki skierowane na konsultacje do poradni specjalistycznej np. do poradni kardiologicznej, powinny zostać przyjęte w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia się do poradni.

 4. Które placówki sprawują opiekę nad kobietą w ciąży niepowikłanej do 39 tygodnia a które do 40 – 42 tygodnia ciąży?
  Wszystkie placówki, które podpisały umowy na program „Zdrowie, Mama i Ja” sprawują 39 tygodniową opiekę nad kobietą w ciąży niepowikłanej.
  Opieka nad kobietą w okresie tak zwanego intensywnego nadzoru położniczego (40 – 42 tydzień ciąży) sprawowana jest wyłącznie przez placówki, które zapewniają właściwy standard opieki: lekarz położnik – ginekolog z II stopniem specjalizacji, aparat USG i KTG w placówce).

 5. Chciałabym wziąć udział w szkole rodzenia. Czy Kasa Chorych za to zapłaci?
  Tak. Mazowiecka Kasa zapłaci za 6 zajęć w szkole rodzenia (każde zajęcie to 2 x po 45 minut).
  Kasa pokryje koszty uczestnictwa w szkole rodzenia pacjentki oraz osoby towarzyszącej np. męża.
  Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w szkole rodzenia jest udział w programie „Zdrowie, Mama i Ja”.

 6. Chciałabym przystąpić do programu „Zdrowie, Mama i Ja”, ale lekarz skierował mnie do poradni patologii ciąży. Dlaczego nie mogę wziąć udziału w tym programie?
  Program „Zdrowie, Mama i Ja” obejmuje opieką kobiety w ciąży niepowikłanej. Jeśli lekarz skierował pacjentkę do poradni patologii ciąży oznacza to, że powinna mieć ona zapewnioną szczególną opiekę w specjalistycznych placówkach. Pacjentka będzie miała tam wykonane wszystkie niezbędne badania i zapewnioną opiekę na wysokim poziomie. Lekarz może zadecydować także o skierowaniu pacjentki do szpitala na oddziały patologii ciąży.
  Poradnie patologii ciąży oraz hospitalizacje z nią związane finansowane są poza programem „Zdrowie, Mama i Ja”.
  Wszystkie świadczenia w poradni lub oddziale patologii ciąży są bezpłatne.

 7. Czy za udział w programie Mazowieckiej Kasy Chorych "Zdrowie, mama i ja" będę musiała dodatkowo zapłacić?
  Nie. Udział w programie kasy jest bezpłatny i dobrowolny. Za wszystko zapłaci kasa chorych.

 8. Jestem teraz w szóstym miesiącu ciąży. Czy będę mogła skorzystać z programu "Zdrowie, mama i ja"?
  Tak. Już od 2 stycznia 2000 roku będzie mogła Pani zgłosić się do ginekologa, który podpisze z nami kontrakt na ten program, aby otrzymać książeczkę przebiegu ciąży. Lekarz wyjaśni Pani zasady programu, powie jakie badania będzie mogła Pani wykonać bezpłatnie, a także będzie mógł wydać skierowanie na bezpłatnš szkołę rodzenia. W książeczce znajdą się informacje o tym, jak korzystać z tego programu.

 9. Gdzie otrzymam książeczkę przebiegu ciąży?
  Książeczkę otrzyma Pani od lekarza, który podpisał z nami umowę na ten program, gdy stwierdzi u Pani ciążę.

 10. Gdzie znaleźć adresy lekarzy i przychodni, którzy podpiszą kontrakt na program "Zdrowie, mama i ja"?
  Lista adresów będzie dostępna w placówkach medycznych, z którymi kasa podpisała umowy, na naszej stronie, w telefonicznej informacji medycznej (telefon: 94-39), w prasie a także w oddziałach MRKCh: w Warszawie, Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

 11. Chciałabym, aby przy porodzie towarzyszył mi mój mąż. Czy jest to możliwe?
  Tak. Kasa finansuje obecność osoby towarzyszącej przy porodzie. Może to być mąż, siostra, matka lub też inna wybrana przez pacjentkę osoba.

 12. W moim szpitalu mogę rodzić w jednoosobowej sali porodowej. Czy kasa chorych za to zapłaci?
  Nie. Za poród w pokoju jednoosobowym pacjentka musi zapłacić sama. Kasa nie pokrywa kosztów świadczeń ponadstandardowych.

 13. Czy mogę zmienić lekarza prowadzącego moją ciążę? Tak, w każdej chwili może Pani zmienić lekarza. Należy jednak pamiętać, że książeczkę przebiegu ciąży każda pacjentka otrzymuje tylko jeden raz - przy stwierdzeniu ciąży. Do nowowybranego lekarza pacjentka zgłasza się z książeczką, którą otrzymała wcześniej od innego lekarza.

 14. Jestem w ciąży. Czy mogę rodzić w dowolnie wybranym szpitalu?
  Tak. Od momentu wprowadzenia reformy można wybrać dowolny szpital, który znajduje się na terenie Mazowieckiej Kasy.Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu