Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2000-12-27

Plan wizyt u lekarza i badań lekarskich

Ciąża u kobiety została podzielona na trzy trymestry. W każdym z trymestrów lekarz powinien wykonać odpowiednie badania oraz przeprowadzić wywiad lekarski.

Na podstawie informacji podanych niżej możesz dowiedzieć się jak powinna przebiegać wizyta u Twojego lekarza oraz jakie badania będziesz musiała wykonać w każdym trymestrze.

Opieka lekarska oraz systematyczne badania diagnostyczne, na które skieruje Cię lekarz, pozwolą zapewnić zdrowie Tobie i Twojemu dziecku.

Trymestr I (0 - 13 tydzień ciąży)

Wizyta 1: wywiad chorobowy, konsultacja w pełnym zakresie, badanie lekarskie, badanie piersi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar wzrostu, masy ciała, indeksu masy ciała, badanie ginekologiczne we wzierniku i dwuręczne, cytologia (jeżeli nie wykonano w ostatnich 6 miesiącach), stopień czystości pochwy, konsultacje innych specjalistów - w razie potrzeby, udzielenie informacji dotyczącej badań genetycznych u kobiet ciężarnych z grupy ryzyka, badanie ultrasonograficzne (warunkowo - tylko do ewentualnej weryfikacji rozpoznania ciąży) Badania laboratoryjne: grupa krwi w układzie ABO i Rh (jeżeli nie wykonano przed ciążą), morfologia, glukoza na czczo w surowicy, badanie ogólne moczu, odczyn VDRL, przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy (o ile nie wykonano przed ciążą), przeciwciała anty HIV - po uzyskaniu zgody ciężarnej

Wizyta 2: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, badanie ginekologiczne (przez pochwę i we wzierniku) Badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu

Inne badania laboratoryjne wykonywane w ciągu trymestru: przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) - 1 raz w ciągu trymestru

Trymestr II (14 - 26 tydzień ciąży)

Wizyta 3: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze (wysokość dna macicy) Badania laboratoryjne: morfologia, badanie ogólne moczu

Wizyta 4: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze zewnętrzne i we wzierniku, badanie czynności serca płodu Badanie ultrasonograficzne, w tym: ocena budowy anatomicznej płodu, wykonanie badania ECHO serca płodu (tylko u ciężarnych z grupy ryzyka) Badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu, przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zależnie od poprzednich wyników) Konsultacje innych specjalistów w razie potrzeby.

Wizyta 5: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze, badanie czynności serca płodu Badania laboratoryjne: przesiewowy test GCT, test OGTT u pacjentek z nieprawidłowym wynikiem GCT, morfologia, badanie ogólne moczu

Inne badania laboratoryjne wykonywane w ciągu trymestru: przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) - 1 raz w ciągu trymestru, przeciwciała w klasie IgG i IgM w kierunku toksoplazmozy (warunkowo w II lub III trymestrze)

Trymestr III (27 - 39 tydzień ciąży)

Wizyta 6: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze (wysokość dna macicy, badanie we wzierniku), badanie czynności serca płodu Badania laboratoryjne: badanie ogólne moczu Konsultacje innych specjalistów - w razie potrzeby.

Wizyta 7: badanie lekarskie i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze, ocena wysokości dna macicy, badanie czynności serca płodu Badanie ultrasonograficzne Badania laboratoryjne: morfologia, badanie ogólne moczu, antygen HBs

Wizyta 8: badanie fizykalne i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze (wysokość dna macicy, badanie we wzierniku, ocena wymiarów miednicy), badanie czynności serca płodu Badania laboratoryjne: ocena wydzieliny pochwowej + posiew, badanie ogólne moczu, odczyn VDRL, przeciwciała w klasie IgG i IgM kierunku toksoplazmozy (warunkowo, zależnie od poprzednich wyników)

Wizyta 9: badanie fizykalne i wywiad dotyczący przebiegu ciąży, pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze oraz ocena ruchliwości płodu przez ciężarną, badanie czynności serca płodu z oceną czynności skurczowej macicy Badania laboratoryjne: morfologia, badanie ogólne moczu

Inne badania laboratoryjne wykonywane w ciągu trymestru: przeciwciała anty Rh (gdy grupa krwi pacjentki ujemna w układzie Rh) - 1 raz w ciągu trymestru

Intensywny nadzór położniczy ( > 40 tygodnia ciąży)

Wizyta 10: pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze oraz ocena ruchliwości płodu przez ciężarną, ocena wód płodowych, badanie czynności serca płodu (KTG) z oceną czynności skurczowej macicy

Wizyta 11: pomiar masy ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie położnicze oraz ocena ruchliwości płodu przez ciężarną, badanie czynności serca płodu (KTG) z oceną czynności skurczowej macicy, badanie ultrasonograficzne z oceną dobrostanu płodu i ocena przepływów, ocena wód płodowych

Poród i połóg

Poród: poród w placówce lecznictwa zamkniętego, opieka nad zdrowym noworodkiem, przekazanie informacji dotyczących: opieki poporodowej, opieki nad noworodkiem, karmienia piersią. Obecność przy porodzie jednej osoby towarzyszącej, w warunkach standardowej dla danego szpitala sali porodowej oraz przy niezakłócaniu bieżącej pracy Oddziału, jest bezpłatna (za wyjątkiem opłaty za ochraniacze na obuwie, fartuch, itp.). Poród rodzinny, tj. odbywający się w warunkach podwyższonego standardu dla danego szpitala i zapewniający wyłączność przebywania wraz z rodziną w pomieszczeniach do tego celu szczególnie przeznaczonych pozostaje w gestii wewnętrznych uregulowań tego szpitala.

Wizyta 12, około 7 - 8 tygodni po porodzie: wywiad dotyczący przebiegu porodu i stanu dziecka, badanie fizykalne, badanie we wziernikach i badanie ginekologiczne, cytologia (warunkowo), przekazanie informacji dotyczących: dalszej laktacji, profilaktyki zdrowotnej, planowania rodziny, samobadania piersi, dalszej opieki po porodowejZ uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu