Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-12-03

Gdzie można zasięgnąć informacji?

Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych:

e-mail: zdrowiemamaija@mrkch.pl
infolinia MRKCh: 572-60-92, 572-60-94, fax 572-63-31

Adres do korespondencji:
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych, "Zdrowie, Mama i Ja",
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186

Fundacja "Rodzić po ludzku":

www.fundacja.3i.pl,
e-mail: fundacja.rpl@3i.pl
Biuro informacji i interwencji przy Fundacji: (0-22) 627-27-03
Telefon wsparcia dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci przy Fundacji:(0-22) 628-11-91

Adres do korespondencji:
Fundacja "Rodzić po ludzku", skrytka pocztowa 164,
02-588 Warszawa


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu