Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2000-12-27

Dekalog

  1. W czasie ciąży, porodu i połogu kobieta rodząca ma prawo do opieki życzliwej i serdecznej oraz do szacunku ze strony personelu. Ma też prawo do uzyskania pełnej informacji o przebiegu ciąży, stanie zdrowia swoim i dziecka, o postępie porodu oraz podawanych w tym czasie środkach i wykonywanych zabiegach.

  2. Kobieta może - zgodnie z prawem - wybrać dowolny gabinet położniczo - ginekologiczny oraz dowolne miejsce urodzenia dziecka: szpital, izbę porodową (także poza swoim województwem) albo urodzić w domu (porody domowe nie są finansowane przez MRKCh)
  3. Rodzice oczekujący dziecka powinni mieć możliwość przygotowania się do porodu w szkołach rodzenia. Jeżeli najbliższa szkoła jest zbyt odległa, to wszelkich wyjaśnień lub instruktażu powinna udzielić położna lub lekarz prowadzący ciążę.

  4. Kobieta ma prawo do współdecydowania o sposobie rodzenia dziecka oraz do swobodnego poruszania się w pierwszej fazie porodu i wyboru pozycji do parcia.
  5. Każda kobieta w ciąży oraz rodząca ma prawo do indywidualnego traktowania - wszystkie badania i zabiegi powinny być wykonywane tylko, gdy są do tego wskazania medyczne. Może nie zgodzić się na zabiegi proponowane przez niektóre oddziały porodowe: lewatywę, golenie wzgórka łonowego, wywoływanie porodu, przebicie pęcherza płodowego, nacięcie krocza.

  6. W gabinecie ginekologicznym oraz w szpitalu kobieta ma prawo do intymności i poszanowania godności. Powinna być pytana o zgodę na obecność osób postronnych i może odmówić uczestniczenia w demonstracji służącej wyłącznie celom dydaktycznym.

  7. Poród to wydarzenie rodzinne. Zarówno przed porodem, w czasie porodu, jak i po narodzinach dziecka kobiecie ma prawo towarzyszyć bliska osoba (mąż lub partner życiowy, matka, siostra).

  8. Od pierwszych chwil po porodzie dziecko ma prawo do swobodnego, nieprzerwanego kontaktu z matką oraz do karmienia piersią. W czasie pobytu w szpitalu personel powinien to ułatwić, służyć kobiecie pomocą i wsparciem.

  9. W czasie pobytu w szpitalu matka i dziecko mają prawo do swobodnego kontaktu z rodziną. Bez uzasadnionego powodu szpital nie powinien tych kontaktów zabraniać, utrudniać lub ograniczać.

  10. "Rodzenie po ludzku" powinno być dostępne dla każdej kobiety i być objęte ubezpieczeniem. Państwo powinno zapewnić dostępny dla wszystkich, opisany wyżej standard rodzenia w szpitalach.Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu