Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-03-08

Struktura Organizacyjna

Centrala 572-60-00
Fax 572-63-33


Zarząd MRKCh
dyrektor MRKCh Sławomir Idzikowski 572-60-12,13
z-ca dyrektora ds. medycznych Robert Krawczyk 572-60-61
572-60-64,65
z-ca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych Teresa Bogiel 572-62-00
członek zarządu Zdzisław Dobrowolski 572-61-66
Pion Dyrektora Kasy
Biuro Rady Kasy
dyrektor
Tomasz Lewandowski 572-60-14-16
fax: 572-63-27
Departament Prawny
p.o. dyrektora
Radca Prawny Sylwia Wiązowska-Grehl 572-60-21,22
Departament Prawny
kierownik
Adwokat Karolina Szulc-Nagłowska 572-60-21,22
Departament Kadr, Szkolenia i Organizacji
dyrektor
Witold Staeven 572-60-23
Dział Kadr, Organizacji i Spraw Socjalnych
kierownik
Anna Sieklucka 572-60-25
Dział Szkolenia i Analiza
kierownik
Barbara Sypniewska 572-60-26
Departament Kontroli
dyrektor
Rafał Krajewski 572-60-50
Wydział Kontroli Wewnętrznej
naczelnik
Krzysztof Rolirad 572-60-40
672-60-44
Wydział Kontroli Świadczeniodawców
naczelnik
Jan Kuklewicz 572-62-85
Dział Kontroli Realizacji Umów
kierownik
Ewa Trzaskowska
Dział Kontroli Warunków Udzielania Świadczeń
kierownik
Piotr Sławiński
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
kierownik
Halina Roszkowska-Filip 0-800-392-976
572-60-37 do 39
572-60-41 do 42
572-60-46
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingu
kierownik
Wanda Pawłowicz 572-60-31
572-60-35
572-63-19
Rzecznik Prasowy Krzysztof Szlubowski
Archiwum Zakładowe
kierownik
Tadeusz Ziętek 525-51-30
525-51-09
Departament Medyczny
Departament Medyczny
dyrektor
Robert Krawczyk 572-60-61
572-60-64,65
Z-ca Dyrektora Departamentu Medycznego Józef Stępień
Z-ca Dyrektora Departamentu Medycznego Andrzej Gajda
Wydział Planowania i Analiz
naczelnik
Sławomir Góraj 572-61-02
Dział Planowania i Analizy Kosztów
kierownik
Katarzyna Paczek 572-61-03
Dział Organizacji i Monitorowania Kontraktów
kierownik
Krystyna Bośko de Santamaria 572-61-11
Zespół rozliczeń międzykasowych Bartłomiej Bożyk 572-61-50
572-61-49
Wydział Lecznictwa Zamkniętego
naczelnik
Andrzej Krupa 572-60-86
Dział Lecznictwa Szpitalnego
kierownik
Wojciech Zawadzki 572-60-82
572-60-85
Dział Opieki Hospicyjno-Paliatywnej
kierownik
Krystyna Łakomska 572-60-89
572-60-90
572-60-91
Dział Specjalistyki Ambulatoryjnej
kierownik
Aurelia Ostrowska 572-60-92
572-60-94
fax: 572-63-31
Wydział Lecznictwa Otwartego
naczelnik
Wojciech Bukowski 572-60-73
Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej
kierownik
Adam Pacewicz 572-60-77
572-60-79
Wydział Środków Pomocniczych
naczelnik
Jolanta Górecka 572-61-36
572-63-10
Wydział Ratownictwa Medycznego
naczelnik
Andrzej Kudelski 572-60-98,99
572-61-01
Wydział Leków
naczelnik
Dorota Grobelna 572-61-47
Wydział Lecznictwa Uzdrowiskowego
naczelnik
Zdzisław Cieślukowski 572-61-14
fax 572-63-24
informacja 572-61-23
Dział Orzecznictwa
kierownik
Krystyna Malczyk
Dział Skierowań
kierownik
Małgorzata Krajewska
Departament Finansowy
Departament Finansowy
p.o. dyrektora
Anna Małecka 572-62-02
Z-ca Dyrektora Departamentu Finansowego
p.o. Głównego Księgowego
Dariusz Jarnutowski
Dział Finansów
kierownik
Anna Stypułkowska 572-62-20
Dział Windykacji i Nalezności
kierownik
Agnieszka Kwiatkowska 572-62-22
Wydział Zarządzania Środkami Finansowymi
naczelnik
Sławomir Kot 572-63-14
Wydział Analiz Finansowych i Prognoz 572-62-30
Departament Administracji
dyrektor Departamentu Administracyjnego Bożena Jakubczak Zadrożna Sekretariat
572-62-45
572-63-07
Wydział Obsługi Administracyjnej
naczelnik
Wiesław Szymaniak 572-62-16
572-62-47 do 50
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
naczelnik
Stefan Rączka 572-62-55
572-62-65,66,67,68
Wydział Zamówień Publicznych
p.o. naczelnika
Stanisław Pituch 572-62-53
572-62-56
Kancelaria Ogólna
kierownik
Halina Dowgiałło-Kanabus 572-62-61
Departament Ewidencji Ubezpieczonych
Departament Ewidencji Ubezpieczonych
dyrektor
Mirosława Rutkowska 572-61-79
572-61-80
Departament Teleinformatyki
dyrektor Departamentu Teleinformatyki Jacek Wesołowski 572-61-61
Wydział Oprogramowania i Wdrożeń Janusz Wawrzkiewicz 572-61-70
Wydział Eksploatacji Sieci Teleinformatycznej
naczelnik
Adam Kiersnowski 572-61-58


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu