Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-01-18

Rada Kasy

25 czerwca 2001 Sejmik Województwa Mazowieckiego powołał 8 osobową Radę Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.(uchwała nr 51/01)

W jej skład weszli:

 1. Jan Antonowicz
 2. Wiesław Czarnecki
 3. Waldemar Deszczyński
 4. Jerzy Król
 5. Włodzimierz Kociński
 6. Sylweriusz Marcin Królak
 7. Waldemar Przeździęk
 8. Lidia Rudzka

9 lipca 2001 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady MRKCh, podczas którego wybrano prezydium Rady w składzie:

 • Przewodnicząca: Lidia Rudzka
 • Wiceprzewodniczący: Waldemar Deszczyński
 • Wiceprzewodniczący: Waldemar Przeździęk
 • Sekretarz: Jerzy Król

28 grudnia 2001 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 136/01 w sprawie odwołania dwóch członków Rady MRKCh: Wiesława Czarneckiego i Jerzego Króla. Odwołanie nastąpiło w związku z ich rezygnacją z członkostwa w Radzie, wynikającą ze zmiany ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, wprowadzającej zakaz łączenia funkcji członka Rady Regionalnej Kasy Chorych z członkostwem w organie samorządu terytorialnego. Odwołani członkowie Rady są Radnymi Województwa Mazowieckiego.

Biuro Rady Kasy
Ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel. (22) 572-60-15
tel. (22) 572-60-16
fax: (22) 572-63-27
Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu