Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2000-12-29

Zasady odpłatności za transport sanitarny

 1. Przypadek, w którym płatnikiem jest publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, indywidualna lub grupowa praktyka lekarza rodzinnego:
  • jeżeli podczas wizyty domowej stwierdzono konieczność przewiezienia pacjenta do szpitala lub na badanie w celu kontynuacji leczenia,
  • jeżeli pacjent zostaje przewieziony na wizytę w poradni specjalistycznej w celu kontynuacji leczenia - obejmuje przewóz tam i z powrotem.


 2. Przypadek, w którym płatnikiem jest publiczny, niepubliczny zakład specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej lub indywidualna praktyka specjalistyczna:
  • jeżeli pacjent zostaje przyjęty do leczenia w poradni specjalistycznej z cyklem wizyt w poradni,
  • jeżeli pacjent zostaje objęty stałą opieka specjalistyczną z zaleceniem wizyt konsultacyjnych kilka razy w roku.


 3. Przypadek, w którym płatnikiem jest publiczny lub niepubliczny zakład stacjonarnej (szpitalnej) opieki zdrowotnej:
  • jeżeli jest to pacjent z izby przyjęć, który nie wymaga hospitalizacji i któremu udzielono porady ambulatoryjnej,
  • jeżeli pacjent przewożony jest do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuacji leczenia ( również w przypadku pacjenta wypisanego do domu, któremu wystawiono na termin późniejszy skierowanie do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuacji leczenia),
  • jeżeli pacjent zostaje przewożony do innego zakładu opieki zdrowotnej na badanie lub konsultacje,
  • jeżeli po zakończeniu leczenia szpitalnego pacjent jest przewieziony do domu,
  • jeżeli pacjent wymaga wizyty konsultacyjnej po zakończeniu leczenia szpitalnego - obejmuje przewóz tam i z powrotem,
  • jeżeli jest to przewóz pacjenta przyjętego do leczenia szpitalnego w formie wizyt cyklicznych np. dializy, chemioterapia, radioterapia.


 4. Przypadek, w którym koszty transportu ponosi pacjent:
  • jeżeli nie ma wskazań do zapewnienia bezpłatnego transportu i lekarz ubezpieczenia zdrowotnego odmawia wystawienie zlecenia,
  • jeżeli pacjent nie zgadza się na transport do najbliższego świadczeniodawcy, do którego ze względu na stan zdrowia powinien być odwieziony. Pacjent wnosi opłatę będącą różnicą odległości do wybranego przez siebie świadczeniodawcy wg stawki za 1 km i czas pracy zespołu. Pacjent powinien złożyć oświadczenie, że jest świadomy swojego stanu zdrowia i faktu, że powinien być odwieziony do najbliższego szpitala.


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu