Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-05-17

Vademecum leczenia specjalistycznego

Miejsca udzielania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Personel udzielający ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Rodzaje świadczeń kontraktowanych w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym:

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Wydawanie skierowań do innych placówek lecznictwa ambulatoryjnego lub szpitalnego

Bez skierowania do specjalisty

Zasady wykonywania badań diagnostycznych

Wykaz wymaganych badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza poz / rodzinnego przed skierowaniem pacjenta do poradni specjalistycznej

Ważność skierowań

Porady w szpitalnej Izbie Przyjęć

Nocna Pomoc Lekarska

Opieka psychiatryczna poza godzinami pracy PZP

Warunki wstępne przyjęcia pacjenta na leczenie w szpitalu

Program "Zdrowie, Mama i Ja"Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu