Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-06-19

Nowe wzory recept

Wzór recepty dla placówek, które mają podpisane umowy z MRKCh na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Wzór recepty dla lekarza, który ma podpisaną umowę z MRKCh upoważniającą do wystawiania refundowanych recept (nie ma umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych)

Wzór recepty dla lekarza, który podpisał umowę z MRKCh upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla siebie i swojej rodziny


Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich

W formacie:
Word [235kB]
RTF [210kB]
Word+zip[40kB]
RTF+zip [27kB]


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu