Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2000-12-29

WYKAZ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH FINANSOWANYCH PRZEZ KASY CHORYCH

 1. Transfuzja wewnątrzmaciczna.
 2. Korekta wad rozwoju płodu.
 3. Operacyjne leczenie i rekonstrukcja twarzoczaszki.
 4. Operacyjne leczenie padaczki wraz z diagnostyką.
 5. Endowaskularne zabiegi neurochirurgii interwencyjnej.
 6. Operacyjne udrożnienie tętnicy szyjnej.
 7. Hemodializoterapia.
 8. Operacyjne leczenie wady wrodzonej ucha z niedorozwojem (niewykształceniem) jamy bębenkowej.
 9. Wszczepianie filtra naczyniowego do żyły głównej.
 10. Zabiegi endowaskularne z uzyciem stentów.
 11. Wszczepianie protez naczyniowych.
 12. Wszczepianie implantów kręgosłupa.
 13. Wstawianie implantów zębów w Centrum Stomatologii i Implantologii Impladent Lublin.
 14. Zakładanie portów naczyniowych do radykalnej chemioterapii.
 15. Wykonanie zabiegów w zakresie radiologii inwazyjnej - embolizacja naczyń.
 16. Leczenie w gruźlicy wielolekoopornej.
 17. Skojarzone lecznie drobnokomórkowego raka pluca.
 18. Terapia izotopowa (jod-n).
 19. Terapia izotopowa (jod-r).
 20. Terapia izotopowa (stront).
 21. Terapia izotopowa (fosfor).
 22. Leczenie cisplantyną ze wskazań onkologicznych.
 23. Leczenie nowotworów o wysokiej chemiowyleczalności.


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu