Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2000-12-29

WYKAZ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

 1. Przeszczep szpiku autologiczny.
 2. Przeszczep szpiku allogeniczny wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 3. Przeszczep szpiku od nie spokrewnionego dawcy wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 4. Przeszczep wątroby wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 5. Przeszczep nerki wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 6. Przeszczep nerki i trzustki wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 7. Przeszczep serca wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 8. Przeszczep płuca wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 9. Przeszczep serca i płuca wraz z leczeniem immunosupresyjnym.
 10. Leczenie po przeszczepach narz±dów unaczynionych lub szpiku od 13 miesi±ca po przeszczepie w tym także wykonane za granicą.
 11. Leczenie po przeszczepach narządów unaczynionych lub szpiku wykonanych za granicą.
 12. Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt wraz z leczniczymi środkami technicznymi.
 13. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.
 14. LDL afereza przy ciężkiej cholesterolemii.
 15. Terapia hiperbaryczna.
 16. Leczenie po samoistnych krwawieniach podpajęczynówkowych z tętniaka lub naczyniaka mózgu wraz z leczeniem wokółoperacyjnym.
 17. Operacje z użyciem wszczepów i elementami rekonstrukcji twarzoczaszki oraz podstawy czaszki z wyjątkiem operacyjnego leczenia rozszczepów podniebienia.
 18. Przezklinowa operacja przysadki mózgowej wraz z leceniem wokółoperacyjnym.
 19. Koronaroplastyka wraz z leczniczymi środkami technicznymi.
 20. Koronarografia wraz z leczniczymi środkami technicznymi.
 21. Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku.
 22. Leczenie ostrej fazy oparzenia skóry III stopnia powyżej 30% powierzchni ciała.
 23. Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym wraz z leczniczymi środkami technicznymi.
 24. Radioterapia przy stosowaniu specjalnej techniki leczenia: stereotaktyczna, niekoplanarna, więcej niż 1 frakcja dziennie, radykalna radioterapia głowy i szyi, całego układu chłonnego.
 25. Brachyterapia.
 26. Brachyterapia z stereotaksją mózgową.
 27. Operacyjne leczenie całkowitej głuchoty - implanty ślimakowe.
 28. Wybielanie zębów w Centrum Stomatologii i Implantologii Impladent w Lublinie
 29. Leczenie zakażonych wirusem HIV - leki antyretrowirusowe.
 30. Leczenie hemofilii i innych skaz krwotocznych zaburzenia krzepnięcia krwi - czynniki krzepnięcia.
 31. Leczenie choroby Gaucher'a - cerezyne.
 32. Taksoidy w skojarzonym leczeniu raka jajnika.
 33. Taksoidy w skojarzonym leczeniu raka piersi.
 34. Leczenie nowotworów złośliwych u dzieci - cytostatyki.
 35. Leczenie mięsaka Ewinga i kostniakomięsaka do 35 roku życia - cytostatyki.
 36. Leczenie hormonem wzrostu w somatotropinowej niedoczynności przysadki.
 37. Leczenie hormonem wzrostu w zespole Turnera.
 38. Leczenie hormonem wzrostu w niskorosłości u dzieci w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek.
 39. Leczenie cyklosporyną dzieci z sterydoopornym zespołem nerczycowym.
 40. Leczenie stymulatorem przeponowym w wysokim uszkodzenia rdzenia kręgowego.


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu