Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-03-01

Vademecum Hospicjów i Zakładów opiekuńczo-leczniczych

 • Opieka nad przewlekle chorym w domu.
 • Stacjonarna opieka długoterminowa nad dziećmi
 • Stacjonarna opieka długoterminowa w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych
 • Stacjonarna opieka długoterminowa w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych dla pacjentów psychicznie chorych
 • Opieka paliatywna i hospicyjna realizowana w hospicjach domowych i stacjonarnych

  Wykaz placówek

  Hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej
  Hospicja domowe
  ZOLe ogólogeriatryczne i ZOLe dla psychicznie chorych
  ZPO ogólogeriatryczne i ZPO dla psychicznie chorych
  Zakłady długoterminowej opieki domowej


 • Z uwagami do strony
  chętnie zapozna się webmaster
  Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

  Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu