Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-01-23

Erraty dotyczące Konkursu Ofert 2002

 • Do załącznika nr 1a - PROCEDURY W DERMATOLOGII
 • Do "Szczegółowych materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu konkursu ofert- UROLOGIA"
 • Do "Szczegółowych materiałów informacyjnych na rok 2002 w zakresie lecznictwa szpitalnego - neonatologii"
 • Do "Szczegółowych materiałów informacyjnych na rok 2002 w zakresie lecznictwa szpitalnego - ortopedia"
 • Do "Szczegółowych materiałów informacyjnych na rok 2002 w zakresie lecznictwa szpitalnego - dermatologia" Załącznik 1a Załącznik 1b
 • Errata dotycząca terminów w zakresie POZ
 • Errata dotycząca "Szczegółowych warunków konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych na rok 2002"
 • Errata do drugiej edycji "Szczegółowych materiałów informacyjnych z zakresu programów promocji zdrowia na rok 2002"


 • Z uwagami do strony
  chętnie zapozna się webmaster
  Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

  Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu