Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-01-24

KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Ministra Zdrowia prof. Mariusza Łapińskiego.

nt. WYZWANIA I ZAGROŻENIA ZDROWOTNE W ŚWIETLE PROCESU INTEGRACJI

Wydział Promocji Zdrowia Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych wspólnie z Państwowym Zakładem Higieny oraz Agencją BCA S.A. w Warszawie organizują 22-23 marca 2002 r. Konferencję naukową. Konferencja odbędzie się w Państowym Zakładzie Higieny. Do udziału zapraszamy przede wszystkim pracowników administracji samorządowej wszystkich szczebli w całym kraju oraz pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych tą tematyką.

Obrady Konferencji będą odbywały się w czterech kolejnych sesjach:

  1. Biomedyczne uwarunkowania zdrowia;
  2. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia;
  3. Ekologiczne uwarunkowania zdrowia; oraz
  4. Polityczne uwarunkowania zdrowia.

Podczas obrad Konferencji planujmy zorganizowanie dyskusji panelowej, zatytułowanej: "Wielosektorowe uwarunkowania zdrowia w aspekcie integracji", w której uczestnicy będą odpowiadali na pytania:

  1. Jakie są aktualnie niezbędne działania na rzecz zdrowia publicznego?
  2. Kto w środowisku lokalnym powinien odpowiadać za zdrowie?

Adres Biura Komitetu Organizacyjnego:
MAZOWIECKA REGIONALNA KASA CHORYCH
WYDZIAŁ PROMOCJI ZDROWIA
02-390 WARSZAWA, ul. Grójecka 186
TEL: + 572 61 30 FAX: + 572 63 11

E-mail: jerzy.karski@mrkch.pl

Zgłoszenia należy przysyłać do 18 lutego.

Opłaty za udział w konferencji w wysokości 100zł prosimy wpłacać na konto:
BRE Bank S. A. O / Warszawa
Konto: 11401010-520385-PLNCURR01-62
z zaznaczeniem " Konferencja 22-23 marca 2002 roku"

Formularze do pobrania
Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszenie referatuZ uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu